top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Avís legal

S4IMES SL , responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

S4IMES, SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de S4IMES, SL

Política de Privadesa: fonaments

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la vostra disposició les dades següents:

S4IMES SL està domiciliada al carrer Ronda Mossen Jacint Verdaguer núm.30  con CIF B17897216 Inscrita al Registre Mercantil de Girona Tom 2429

Al web https://www.immofigueres.com/ hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre una societat de serveis immobiliaris que presta els seus serveis principalment a Figueres ia l'Alt i el Baix Empordà.

El seu objectiu principal és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l'empresa, als productes i serveis que s'ofereixen en gestió immobiliària.

bottom of page